Geachte relatie,

Met de aanstaande wijziging van de Telecommunicatiewet, welke naar verwachting per 1 juli a.s. in werking treedt, zal een stilzwijgende verlenging van een contract niet meer zijn toegestaan.

Zoals eerder gemeld zal een contract na afloop van de overeengekomen looptijd met inachtneming van één maand opzegtermijn kosteloos opzegbaar zijn, tenzij er op uitdrukkelijk verzoek van de klant een nieuwe looptijd wordt overeengekomen.

Het voorgaande heeft als doel om tot een verlaging van de overstapdrempels in de zakelijke markt te komen.

Echter, naar onze informatie zullen met name KPN en Tele2 er alles aan proberen te doen om dit proces te frustreren. Door op slimme wijze hun bestaande klanten voor een zeer lange contracttermijn aan zich te binden zullen zij trachten een zogeheten lock-in te creëren waarmee de concurrentie buitenspel wordt gezet.

Wij hebben in dat kader reeds voorbeelden gezien waarin 5-jarige contracten worden aangeboden.

Wij zullen u de komende maanden van de ontwikkelingen op de hoogte houden maar het is sowieso zinvol om zo breed en luid mogelijk de boodschap te verspreiden dat bedrijven zich vooral niet moeten laten verleiden om op contractvoorstellen van KPN en Tele2 in te gaan.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw Partner Manager dan wel met onze Support Desk op telefoonnummer 010-8920336.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *