Zoals eerder aangekondigd is er een wijziging van de Telecommunicatiewet in de maak. Dit zal leiden tot een verlaging van de overstapdrempels in de zakelijke markt. In praktijk komt deze wetswijziging er op neer dat een stilzwijgende verlenging van een contract niet meer is toegestaan.

Een contract zal na afloop van de overeengekomen looptijd met inachtneming van één maand opzegtermijn kosteloos opzegbaar zijn, tenzij er op uitdrukkelijk verzoek van de klant een nieuwe looptijd wordt overeengekomen.

Het is wél toegestaan een afwijkende opzegtermijn van ten hoogste drie maanden met de klant overeen te komen.

Deze wetswijziging geldt voor alle zakelijke klanten.

Vanzelfsprekend heeft KPN geprobeerd om het proces te frustreren en te vertragen.

De aanstaande wetswijziging, die naar verwachting in de loop van 2016 zal worden ingevoerd, biedt grote mogelijkheden om nieuwe klanten te werven.

Door ons uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 40% van alle zakelijke KPN klanten per direct naar een andere provider zou willen overstappen als zij daartoe de mogelijkheid zouden hebben.

Er wacht ons allen dus een mooie uitdaging in 2016!Rechtspraak

Wilt u meer weten over deze wetswijziging en hoe u hier optimaal van kunt profiteren?

Neem dan contact op met uw Partner Manager dan wel met onze Support Desk op telefoonnummer 010-8920336.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *