Verspreid de boodschap

Geachte relatie, Met de aanstaande wijziging van de Telecommunicatiewet, welke naar verwachting per 1 juli a.s. in werking treedt, zal een stilzwijgende verlenging van een contract niet meer zijn toegestaan. Zoals eerder gemeld zal een contract na afloop van de overeengekomen looptijd met inachtneming van één maand opzegtermijn kosteloos opzegbaar zijn, tenzij er op uitdrukkelijk […]

Read more